Сертифікація ISO 9001»

Орган сертифікації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ» проводить сертифікацію систем менеджменту якості на відповідність вимогам стандартів ISO 9001, EN ISO 9001, ДСТУ ISO 9001,
ДСТУ EN ISO 9001

Про стандарт ISO 9001

ISO 9001 – міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до систем менеджменту якості (СМЯ), зокрема, орієнтацію на клієнта, застосування принципу лідерства, процесного підходу та постійного вдосконалення.

Розробка, впровадження та підтримування системи менеджменту, що базується на вимогах
ISO 9001, дозволяє керувати процесами з метою постійного поліпшення якості продукції та послуг, орієнтуючись на зростання вимог споживачів, та виконувати законодавчі і нормативні вимоги, що застосовуються до діяльності організації.

Область застосування стандарту ISO 9001

Вимоги стандарту ISO 9001 є універсальними і можуть застосовуватись у будь-яких організаціях, незалежно від типу, розміру та продукції (послуг).

Тому даний стандарт широко застосовують не тільки в промисловому секторі економіки, а й в таких спеціалізованих галузях, як авіація, телекомунікації, освіта, охорона здоров’я, органи управління і т. і.

Завдяки своїй сумісності з іншими стандартами ISO цей стандарт може використовувати у якості базового при розробці та впровадженні систем менеджменту, будь-якого ступеню інтеграції.

Переваги впровадження системи менеджменту якості, що відповідає вимогам ISO 9001

Застосування стандарту ISO 9001 допомагає організації отримати велику кількість переваг, серед яких зокрема:

  • удосконалення управління та контролювання бізнес-процесами організації;
  • зниження собівартості продукції і послуг за рахунок загальної оптимізації витрат;
  • збільшення числа лояльних споживачів і розширення ринку збуту;
  • скорочення обсягів бракованої продукції і пов’язаних з нею витрат;
  • конкурентні переваги при участі в тендерах;
  • підвищення інвестиційної привабливості;
  • підвищення іміджу організації.

Виникло питання? Зв'яжіться з нами